HISTORIA

Suomeen perustettu innovatiivisten naisten verkosto tuo naiskeksijöitä tunnetuksi sekä edistää naisten keksintötoimintaa nostamalla esiin menestyneitä naiskeksijöitä roolimalleiksi. YK totesi jo 1980-luvulla, ettei naiskeksijöitä tunneta. Tuolloin YK kehotti, että kaikki naisia koskeva on tutkittava sekä tutkimustulokset analysoitava ja hyödynnettävä. USA, Kanada ja Pohjoismaat olivat ensimmäisiä maita jakamaan tutkittuja tietoja.

Suomessa ryhmä naisia perusti 1989 naiskeksijäyhdistyksen, joka oli Euroopassa ensimmäinen virallisesti rekisteröity naisten keksijäyhdistys. Se kantoi nimeä Naisten idea- ja keksintöliitto ry, joka toimi 10 vuotta. Vuonna 2001 perustettiin Quin Suomi ry, joka jatkaa toimintaa kansainvälisesti.

Maamme kouluopetuksessa ei ole noteerannut naiskeksijöitä, vaikka keksijänaisia on ollut kautta tunnetun historian. Kolmenkymmenen vuoden tiedottamisen tuloksena keksijänaiset ovat vihdoinkin tulossa tunnetuiksi Suomessa.

Quin Suomi ry:n työhön on osallistunut joukko julkisia ja yksityisiä asiamme ymmärtäviä tahoja. Kiitämme loistavasta yhteistyöstä näitä tahoja.

 • Kauppa- ja teollisuusministeriö – nyttemmin Työ- ja elinkeinoministeriö (apuraha tiedon levittämiseksi 1990, Madridin näyttely 1997, ESR-projekti ”TUULIA” 2002-2003)
 • Suomalaisen Naisliiton Helsingin osasto (tutkimusavustus 1988 ja Keksijä Minna lehden erikoisjulkaisu)
 • Maa- ja metsätalousministeriö (”OMA OKSA”-kyläkehitysprojekti maaseudun naisille 1996-1997)
 • Patentti- ja rekisterihallitus (fasiliteetit ja henkilökunnan työpanos erilaisissa projekteissa, esim. pohjoismaiset seminaarit, valtakunnallinen naisten ideakilpailu 1999 ja naisten keksintönäyttely Innogalleriassa 1999, ”Suomalainen nainen 100 vuotta keksijänä ja kansalaisena”- näyttely 2006, naiskeksijöiden tilastoinnissa ym.)
 • Keksintösäätiö (Naisten valtakunnallinen ideakilpailu 1999, näyttelyavustuksia, kurssiavustus WIPO- koulutukseen Genevessä)
 • Pohjoismaiden Ministerineuvosto (2000-2002), matka-avustuksia pohjoismaisen QUIN-verkoston luomiseksi (kokoukset ja seminaarit (Suomi, Ruotsi, Islanti, Tanska, Viro)
 • Pohjoismaiden Kulttuurirahasto (Naisten tekstiilialan keksintönäyttely Design Forum Finland 2003)
 • Keksijöiden keskusliitto KEKE (artikkeleidemme julkaisu Keksintöuutiset-lehdessä)
 • Suomalaisten keksijöiden Tukisäätiö SKTS (stipendit naiskeksijöiden tuotekehitykseen)
 • Helsingissä 2009 pidetyn kansainvälisen EUWIIN-konferenssi- ja näyttelytapahtuman yhteistyökumppanit: TEM, TEKES, Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö OKM, PRH, Keksintösäätiö, Naisyrittäjyyskeskus, NOKIA.
 • Helsingin Tuglas-seura (Suomi-Viro innovatiivisten naisten miniseminaari ja keksintönäyttely 2013)
 • Suomalainen Naisliitto Hämeenlinnan yhdistyksen jäsentapahtuma, jossa esiteltiin innovointia ja suomalaisten naiskeksijöiden innovaatioita otsikolla: Naisinnovaattori – tuttu vai tuntematon keksijä? Tapahtuma veti salin täyteen museo Skogsterissa Hämeenlinnassa 2017.
 • LAUREA ammattikorkeakoulu, 8.3.2019 Espoo
 • Properta Asianajotoimisto Oy, yhteistyötä Menestystä Innovaatioilla -tapahtumat 2019 ja 2021
 • Fazer Oy, Menestystä Innovaatioilla -tapahtumat 2019, 2020 ja 2024.
 • Linkki Kansainvälisen Naistenpäivän ”Menestystä innovaatioilla”– seminaari keksintönäyttelyyn 2019 ; artikkeli Laurean tapahtumasta.
 • Patentti- ja rekisterihallitus PRH, Kansainvälisen Naistenpäivän ”Menestystä Innovaatioilla” -seminaari 2020
 • Alfa-TV, joka haastatteli Naistenpäivän 2020 puhujia ja teki ohjelman innovoinnista (linkki pääsivulla)
 • Suomalaisen Naisliiton Helsingin ja Hämeenlinnan yhdistykset sekä Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK 8.3.2022 Kansainvälisen Naistenpäivän ”Menestystä Innovaatioilla” -webinaari
 • QUIN-Suomi yhdistyksen 20-vuotisjuhla marraskuussa 2021
 • Tekniikka- ja Talouslehti, artikkeli innovoinnista 2022, haastateltu Siru Hannulaa
 • Vantaan Naistenpäivän tapahtuma 8.3.2023 Kohti tasa-arvoisempaa tulevaisuutta: Naistenpäivänä Vantaalla edistetään tasa-arvoa ja naisten keksijärohkeutta (keksijänäyttely)
 • Hallituksen jäsenet Asta Raami ja Maila Hakala olivat TV1 Tervo & Halme tosisuomalaisuutta etsimässä -ohjelmassa haastateltavina. Ohjelma tuli ulos äitienpäivänä 2023. Ohjelman tuottaja Nanna Tulikoura osallistui myös kevään vuosikokoukseemme.
 • Tässä linkit edellä mainittuihin jaksoihin: https://areena.yle.fi/1-62207054 ja https://areena.yle.fi/1-62207053
 • Syyskuussa 2023 Quin-Suomi hallituslaisia osallistui GlobalWIIN konferenssiin Islannissa. Kartoitimme miten muissa maissa mentorointi on järjestetty. Muumi-tikkareiden QR-koodin avulla innovatiiviset Asta Raami ja Annika Kultavirta keräsivät tietoja globaalista naiskeksijöiden mentoroinnista. Mielenkiintoisia tuloksia julkaisemme vuonna 2024. Maila Hakala jakoi pääjuhlassa palkintoja, Eija Pessinen juonsi paneelin ”Innovaatioiden markkinointi ja rahoitus” ja Asta Raami toimi panelistina. Suomi oli hyvin edustettuna.
 • Menestystä Innovaatioilla -seminaari toteutetaan Tekniikan museossa 8.3.24. Tapahtumassa pääsee tutustumaan ja verkottumaan toisiin keksijöihin, mutta myös kuulemaan uutuuksia Eurooppa- ja yhteisöpatenteista.
 • Patentti- ja rekisterihallitus PRH, tukee Kansainvälisen Naistenpäivän ”Menestystä Innovaatioilla” -seminaari 2024
 • Ennakkotieto elokuun puoliväliin 2024: viime vuoden GlobalWIIN voittaja, ranskalainen lentoturvallisuuden ammattilainen Lahou Keita tapaa meitä suomalaisia naiskeksijöitä. Varaa aika kalenteriisi, että pääset mukaan!

terveisin puheenjohtaja Eija Pessinen ja tiedottaja Maila Hakala

https://www.laurea.fi/ajankohtaista/uutiset/kansainvalisessa-naistenpaivan-seminaarissa-esiteltiin-naisten-keksimia-innovaatioita-vuosien-varrelta/

Kan­sain­vä­li­nen nais­ten­päi­vän seminaari: ”Kun huomaatte ym­pä­ril­län­ne ongelmia, lähtekää rat­kai­se­maan niitä.”

Menestystä innovaatioilla -seminaari järjestettiin yhteistyössä QUIN-Suomi Ry:n kanssa Leppävaaran kampuksella kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2019. / Uutinen 8.3.2019

Kuvassa seminaarin järjestäjät: Marja Tommila, Sole Molander, Annika Kultavirta, Maila Hakala ja Eija Pessinen.

Menestystä Innovaatioilla -seminaari järjestettiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä Laurean ja QUIN-Suomi ryn kanssa. Paikalle oli saapunut runsaasti osallistuja: eri alojen kehittäjiä, yrittäjiä, opiskelijoita ja yhteistyötahoja. 

QUIN-Suomi Ryn puheenjohtaja Eija Pessinen kertoo, että tapahtuman järjestämisen alkuvaihe oli monen sattuman summa, mutta on näistä sattumista erittäin tyytyväinen.

– Olemme luomassa ainutlaatuista yhteistyötä. Kiitos siitä Laurean myönteisen suhtautumisen – ja erityiskiitos Laurean lehtori Annika Kultavirralle, jota ilman tämä ei olisi toteutunut. Ensi kertaa teemme yhteistyötä Properta Asianajotoimisto Oy:n kanssa. Projekti on edennyt huikean hienosti tällä tiimillä. Espoon kaupunki ja Fazer auttoivat tarjoilukustannuksissa. Tulevaisuudessa toivomme tällaiselle tapahtumalle pysyvän rahoituksen. 

QUIN-Suomi ry on suomalaisten innovatiivisten naisten verkosto. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on rohkaista naisia tuomaan esille ideoitaan ja hyödyntämään keksintöjään sekä kerätä suomalaisten naisten kokemuksia oman idean kehittämisestä ja markkinoinnista. Yhdistys pyrkii kehittämään jatkuvasti keinoja saada etenkin nuoria naisia tuomaan omia ideoita rohkeammin esille. 

– Quin-Suomi ry verkoston hallitus on monesti pohtinut, miten voisimme tukea tyttöjä ja kannustaa naisia riittävän ajoissa rohkean keksimisen tielle. Tiedämme, että potentiaalia on minkäikäisissä naisissa tahansa. Mitä aiemmin rohkaistuu etsimään omia vahvuuksiaan myös innovoinnin saralla, sitä parempi itsetunnolle, Pessinen kertoo.

Pessinen toivoisi, että myös opetussuunnitelmia kehitettäisiin paremmin tukemaan keksintöjen tekemistä:

– Keksijänaisten mielestä Oppilaitoksissa IPR (immateriaalioikeudet) ovat aivan liian vähäisesti opetussuunnitelmissa. Se on puute, jonka toivomme korjautuvan lähivuosina.

Pessisen mukaan naiset tarvitsevat tukea ja rohkaisua erityisesti innovaatioprosessin alkuvaiheessa. -Monta kertaa keksijä ajattelee keksinnöstään liian suppeasti, ei näe sen potenssia. Tottumattomalle innovaattorille yhtiön perustaminen, tiimin kokoaminen ja kokonaiskuvan hahmottaminen on usein työlästä. Jo oman idean muille jakaminen hämmentää.

Erityistä tukea tarvitaan sopimusteknisissä asioissa, tuotekehitysprosessin hahmottamisessa sekä rahoituksen hankkimisessa. 

Ohjelmassa kuultiin alan am­mat­ti­lais­ten pu­heen­vuo­ro­ja ja esiteltiin naisten keksimiä in­no­vaa­tioi­ta 

Filosofian tohtori Sole Molander ja YTM Pauliina Seppälä Yhteismaa ry:stä puhuivat seminaarissa sosiaalisista keksinnöistä. Yhteismaa ry on vuonna 2012 toimintansa aloittanut yleishyödyllinen yhdistys, joka suunnittelee ja toteuttaa yhteiskunnallisesti merkityksellisiä projekteja, tapahtumia ja palveluja. Sosiaaliset keksinnöt tarkoittavat käytäntöön vietyjä keksintöjä, jotka vaikuttavat myönteisesti ihmisten elämään vastaamalla heidän sosiaalisiin tarpeisiinsa ja kehittämällä yhteiskuntaa eteenpäin. Yhteismaan keksintöjä ovat muun muassa kaksi kertaa vuodessa järjestettävä kierrätys- ja kirppiskarnevaali Siivouspäivä ja naapurustojen sosiaalinen media Nappi Naapuri. 

Hanna Sissala, insinööri Lullamesta kertoi lapsille kehittämästään keinuvasta patjasta, joka tuo helpotusta lapsiperheiden arkeen. 

– Rohkea ja uutta oppiva asenne on tärkeintä yrittäjyyttä suunniteltaessa, painottaa Hanna Sissala, Lullame yrityksen perustaja.

Insinööri Aino Heikkinen FATEC Oy:ltä oli puhumassa sementin korvaamisen mahdollisuudesta ja kiertotaloudesta. Tavoitteena on ottaa jätteitä hyötykäyttöön ja hillitä ilmastonmuutosta. Ekokamun innovaattori ja perustajaosakas Annukka Pakarinen kertoi tilaisuudessa uudesta biojäteastiasta, joka perustuu integroituun ilmapumppujärjestelmään, jonka avulla biojätteen pilaantuminen estetään. Biojätepussia ei tällöin tarvita lainkaan ja biojäteastian voi puhdistaa helposti pesukoneessa.

Tilaisuuteen oli tullut Virosta saakka Anne-Mari Rannamäe ja Viive Rosenberg kertomaan naiskeksijöiden haasteista Virossa. Lisäksi tilaisuudessa oli Finanssitaidon asiantuntija Miska Kuhalampi antamassa neuvoja innovaatioiden rahoittamiseen. 

Tilaisuudessa puhui myös Patentti- ja rekisterihallituksen johtaja Emeritus Timo Kivi-Koskinen. Valtiovallan tervehdyksen antoi tilaisuudessa elinkeinoministeri Mika Lintilän puolesta erityisavustaja Antti Siika-Aho

– Olkaa aktiivisesti liikkeellä ja hakekaa rahaa rohkeasti, Siika-Aho rohkaisi. 

Method Putkiston luoja Marja Putkisto, Method Putkisto Instituutista kertoi yrityksensä kasvutarinasta ja rohkaisi yleisöä huolehtimaan kaikista tärkeimmästä, eli omasta hyvinvoinnista sekä pohtimaan, miten toimintakyky voidaan palauttaa.

Espoon kaupungin elinkeinojohtaja Tuula Antola piti puheenvuoron siitä, miten kaupunki voi tukea innovatiivisuutta. Maila Hakala QUIN-Suomi ry:sta pureutui puheessaan visioihin tulevaisuuden maailman innovaatiosta. 

Jari Kyrö, Laurea-ammattikorkeakoulun Innovation Activist puhui siitä, mitä innovaatio on korkeakouluyhteisössä ja miten Laurean oma innovaatioprosessi tukee tutkimustyöstä ja henkilökunnalta tulleiden ideoiden käsittelyä.

Marja Tommila, Properta Asianajotoimistosta kertoi IPR-oikeuksien hyödyistä ja antoi käytännön vinkkejä innovaatioiden kaupallistamisessa.

Naisten innovaatioiden näyttely oli myös auki koko tapahtuman ajan.

Opin­näy­te­työ omasta lii­kei­deas­ta

Liiketalouden opiskelija Maria Kärkkäinen teki opinnäytetyönsä omasta liikeideastaan, For Better Flow- lähestymistavasta, jossa keskitytään ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveydentilan edistämiseen. Maria on järjestänyt asiakkaille muun muassa treenihaasteita, iltatreenejä ja workshoppeja. Tavoitteena Kärkkäisellä oli muodostaa kokonaisvaltainen hyvinvoinnin ymmärrys yksilötasolla.na yksilö ja hänen itsensä toteuttaminen.

Kärkkäinen sai tukea opinnäytetyön tekemiseen ja oman liikeidean  Tämän ymmärryksen luomisessa keskeisintä Kärkkäisen mukaan on aityöstämiseen Laurea ES:n palvelujen kautta. 

– Laurea ES:ltä sain hirveästi hyötyä, tukea ja uusia verkostoja, Maria iloitsee.

Kärkkäisen mielestä yrittäjyys vaatii ennen kaikkea ennakkoluulotonta asennetta.

– Yrittäjyydessä on kyse siitä, että lähdet ennakkoluulottomasti kokeilemaan omia rajoja, Maria rohkaisee. 

Naiset, uskokaa itseenne!

Vinkiksi tuleville keksijöille QUIN-Suomi ry’n puheenjohtajaPessinen antaa seuraavan: – Pitää vain uskoa itseensä ja keksintöön riittävästi, että rohkenee puskea eteenpäin.

Tukea innovaatio- ja keksintöprosesseissa naiset tarvitsevat Pessisen mukaan siksi, että naisilla ei miehien tapaan ole välttämättä ns. hyväveli-verkostoja, jota voisivat auttaa bisneksen tekemisessä.

– Ellei naisella ole vahvaa tieteellistä titteliä, on miesten usein vaikea kuvitella, että nainen voisi johtaa tehokasta innovaatioyritystä, Pessinen harmittelee. Pessisen mukaan rahoituksen saannissa keksijän korkeakoulutustausta parantaa uskottavuutta. 

Tavoitteena on, että innovaatioseminaarin järjestämisestä muotoutuisi perinne. Tapahtuman järjestänyt tiimi etsiikin uusia kumppaneita ja rahoittajia.

-Toivomme tästä kauaskantoista yhteistyötä ja mediahuomiota. Hyvältä näyttää, tiimimme on uskomaton! Summaavat Pessinen ja tapahtuman järjestämisestä Laureassa vastannut Annika Kultavirta.

Li­sä­tie­to­ja:

Annika Kultavirta