QUIN-YHDISTYS

Yhdistyksemme on voittoa tavoittelematon. Toimimme kansainvälisesti. Kokoamme yhdistyksenä yhteen keksijänaisia ja etsimme kotimaassa ja kansainvälisesti palkittavaksi Suomessa asuvien naisten ja tyttöjen innovaatioita.

Quin Finland -yhdistys on tunnettu naisverkosto Euroopassa. Olemme näkyvä toimija eurooppalaisessa innovatiivisten naisten verkostossa -European Women Inventors and Innovators Network. Suomalaisia naisia on palkittu vuodesta 2007 lähtien: Berliini 2007, Helsinki 2009, Reykjavik 2011, Tukholma 20013, Lontoo 2015, Bari 2017 (Italia), Lontoo 2019.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Yhdistyksellämme on edustus Suomalaisten Keksijäin Tukiyhdistyksen SKTY hallituksessa. Vuonna 2020 tiedottaja Maila Hakala on varsinainen jäsen ja puheenjohtaja Eija Pessinen on varajäsen.

Quin-Estonia Mtü, Viron naiskeksijäverkoston kanssa toimimme läheisessä yhteistyössä. Olemme pitäneet yhteisseminaareja, tutustuneet naiskeksijöihin ja tehneet innovatiivisia retkiä ympäri Viroa.

Kuulumme yhteispohjoismaiseen naiskeksijäverkostoon, QUIN -verkostoon. Nimi tulee sanoista Quinnliga Uppfinnare i Norden. Olemme pitäneet pohjoismaisia seminaareja Ruotsissa, Tanskassa ja Islannissa. Seuraamme mitä näissä yhdistykset toimivat ja otamme vinkkejä omaan toimintaamme. Samalla tutustumme paikallisiin keksijöihin ja voimme edistää heidän kontaktejaan myös Suomessa.

TOIMINTAAMME TUKENEET TAHOT

Quin Suomi ry:n työhön on osallistunut joukko julkisia ja yksityisiä asiamme ymmärtäviä tahoja. Kiitämme loistavasta yhteistyöstä näitä tahoja.

 • Kauppa- ja teollisuusministeriö – nyttemmin Työ- ja elinkeinoministeriö (apuraha tiedon levittämiseksi 1990, Madridin näyttely 1997, ESR-projekti ”TUULIA” 2002-2003)
 • Suomalaisen Naisliiton Helsingin osasto (tutkimusavustus 1988 ja Keksijä Minna lehden erikoisjulkaisu)
 • Maa- ja metsätalousministeriö (”OMA OKSA”-kyläkehitysprojekti maaseudun naisille 1996-1997)
 • Patentti- ja rekisterihallitus (fasiliteetit ja henkilökunnan työpanos erilaisissa projekteissa, esim. pohjoismaiset seminaarit, valtakunnallinen naisten ideakilpailu 1999 ja naisten keksintönäyttely Innogalleriassa 1999, ”Suomalainen nainen 100 vuotta keksijänä ja kansalaisena”- näyttely 2006, naiskeksijöiden tilastoinnissa ym.)
 • Keksintösäätiö (Naisten valtakunnallinen ideakilpailu 1999, näyttelyavustuksia, kurssiavustus WIPO- koulutukseen Genevessä)
 • Pohjoismaiden Ministerineuvosto (2000-2002), matka-avustuksia pohjoismaisen QUIN-verkoston luomiseksi (kokoukset ja seminaarit (Suomi, Ruotsi, Islanti, Tanska, Viro)
 • Pohjoismaiden Kulttuurirahasto (Naisten tekstiilialan keksintönäyttely Design Forum Finland 2003)
 • Keksijöiden keskusliitto KEKE (artikkeleidemme julkaisu Keksintöuutiset-lehdessä)
 • Suomalaisten keksijöiden Tukisäätiö SKTS (stipendit naiskeksijöiden tuotekehitykseen)
 • Helsingissä 2009 pidetyn kansainvälisen EIWIIN-konferenssi- ja näyttelytapahtuman yhteistyökumppanit: TEM, TEKES, Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö OKM, PRH, Keksintösäätiö, Naisyrittäjyyskeskus, NOKIA.
 • Helsingin Tuglas-seura (Suomi-Viro innovatiivisten naisten miniseminaari ja keksintönäyttely 2013)
 • LAUREA ammattikorkeakoulu, 8.3.2019 Espoo
 • Linkki Kansainvälisen Naistenpäivän ”Menestystä innovaatioilla”- seminaari keksintönäyttelyyn 2019 ; artikkeli Laurean tapahtumasta.