QUIN-YHDISTYS

Yhdistyksemme on voittoa tavoittelematon. Toimimme kansainvälisesti. Kokoamme yhdistyksenä yhteen keksijänaisia ja etsimme kotimaassa ja kansainvälisesti palkittavaksi Suomessa asuvien naisten ja tyttöjen innovaatioita.

Quin Finland -yhdistys on tunnettu naisverkosto Euroopassa. Olemme näkyvä toimija eurooppalaisessa innovatiivisten naisten verkostossa – European Women Inventors and Innovators Network (nykyään nimi on GlobalWIIN eli GWIIN). Suomalaisia naisia on palkittu vuodesta 2007 lähtien: Berliini 2007, Helsinki 2009, Reykjavik 2011, Tukholma 20013, Lontoo 2015, EIWIIN-kisa: Bari 2017 (Italia), GWIIN-kisa: Lontoo 2019, Lontoo 2020

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Yhdistyksellämme on edustus Suomalaisten keksijöiden tukiyhdistyksen, SKTY hallituksessa monta vuotta. Vuonna 2022 jäsenvastaavamme Siru Hannula on varsinainen jäsen ja tiedottaja Maila Hakala sekä puheenjohtaja Eija Pessinen ovat varajäseniä.

Olemme olleet yhteistyössä myös uudelleen aktivoituneen Keksintösäätiön kanssa, jonka hallutkseen valittiin 2022 Siru Hannula.

Quin-Estonia Mtü, Viron naiskeksijäverkoston kanssa toimimme läheisessä yhteistyössä. Olemme pitäneet yhteisseminaareja, tutustuneet naiskeksijöihin ja tehneet innovatiivisia retkiä ympäri Viroa. Puheenjohtaja Anne-Mari Rannamäe ja Eha Pajumets ovat toimineet myös tulkkeina keksijän esitellessä tuotteitaan. Viivi Jokk on myös auttanut suomalaisia keksijöitä Eestissä – samoin Viive Rosenberg, joka kykenee kloonaamaan perunan eri laatuja ja on vienyt innovaatiotaan myös Afrikkaan. Matkatoimistoyhteistyön ansiosta on Quin-Suomi yhdistyksen ystävät päässeet tutustumaan upean eteläisen naapurimme mielenkiintoiseen luontoon, arkkitehtuuriin, taiteeseen ja matkakohteisiin eri puolilla Viroa.

Alalle (uusin rekisteröity) toimija on Suomen Keksijäyhdistys ry, jonka kokouksissa mm. Asta Raami on usein käynyt ja haastatellut konkarikeksijöitä Intuitio3-kirjaansa. Keksijäyhdistyksen puheenjohtaja on Johannes Kuosmanen. Sielläkin on ”menevä pöhinä päällä”.

Kuulumme yhteispohjoismaiseen naiskeksijäverkostoon, QUIN -verkostoon. Nimemme tulee sanoista Quinnliga Uppfinnare i Norden. Olemme pitäneet pohjoismaisia seminaareja Ruotsissa, Tanskassa ja Islannissa. Seuraamme mitä näissä yhdistykset toimivat ja otamme vinkkejä omaan toimintaamme. Samalla tutustumme paikallisiin keksijöihin ja voimme edistää heidän kontaktejaan myös Suomessa.

Vastikään on perustimme uuden Kvinnovation – verkoston, jonka toiminta on vielä alkutekijöissään. Yhteistyö muiden pohjoismaalaisten keksijänaisten yhdistysten kanssa on alkanut innostavasti.

Kansainvälisiin – joko Euroopan tai koko maailman kattavia – naiskeksijöiden kilpailuihin olemme välittäneet uusia Suomen naiskeksijöitä. GWIIN-verkoston kisat ovat nykyään vuosittaisia (Huom: suojauksen on oltava kunnossa ennen kansainvälisiin kilpailuihin osallistumista).

TOIMINTAAMME TUKENEET TAHOT

Quin Suomi ry:n työhön on osallistunut joukko julkisia ja yksityisiä asiamme ymmärtäviä tahoja. Kiitämme loistavasta yhteistyöstä näitä tahoja.

 • Kauppa- ja teollisuusministeriö – nyttemmin Työ- ja elinkeinoministeriö (apuraha tiedon levittämiseksi 1990, Madridin näyttely 1997, ESR-projekti ”TUULIA” 2002-2003)
 • Suomalaisen Naisliiton Helsingin osasto (tutkimusavustus 1988 ja Keksijä Minna lehden erikoisjulkaisu)
 • Maa- ja metsätalousministeriö (”OMA OKSA”-kyläkehitysprojekti maaseudun naisille 1996-1997)
 • Patentti- ja rekisterihallitus (fasiliteetit ja henkilökunnan työpanos erilaisissa projekteissa, esim. pohjoismaiset seminaarit, valtakunnallinen naisten ideakilpailu 1999 ja naisten keksintönäyttely Innogalleriassa 1999, ”Suomalainen nainen 100 vuotta keksijänä ja kansalaisena”- näyttely 2006, naiskeksijöiden tilastoinnissa ym.)
 • Keksintösäätiö (Naisten valtakunnallinen ideakilpailu 1999, näyttelyavustuksia, kurssiavustus WIPO- koulutukseen Genevessä)
 • Pohjoismaiden Ministerineuvosto (2000-2002), matka-avustuksia pohjoismaisen QUIN-verkoston luomiseksi (kokoukset ja seminaarit (Suomi, Ruotsi, Islanti, Tanska, Viro)
 • Pohjoismaiden Kulttuurirahasto (Naisten tekstiilialan keksintönäyttely Design Forum Finland 2003)
 • Keksijöiden keskusliitto KEKE (artikkeleidemme julkaisu Keksintöuutiset-lehdessä)
 • Suomalaisten keksijöiden Tukisäätiö SKTS (stipendit naiskeksijöiden tuotekehitykseen)
 • Helsingissä 2009 pidetyn kansainvälisen EIWIIN-konferenssi- ja näyttelytapahtuman yhteistyökumppanit: TEM, TEKES, Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö OKM, PRH, Keksintösäätiö, Naisyrittäjyyskeskus, NOKIA.
 • Helsingin Tuglas-seura (Suomi-Viro innovatiivisten naisten miniseminaari ja keksintönäyttely 2013)
 • LAUREA ammattikorkeakoulu, 8.3.2019 Espoo
 • Linkki Kansainvälisen Naistenpäivän ”Menestystä innovaatioilla”- seminaari keksintönäyttelyyn 2019 ; artikkeli Laurean tapahtumasta.
 • Patentti- ja rekisterihallitus PRH 9.3.2020 Kansainvälisen Naistenpäivän ”Menestystä innovaatioilla”-seminaari PRH’n tiloissa
 • QUIN-Suomi ry 20-vuotisjuhla marraskuu 2021
 • Suomalainen Naisliitto Helsingin ja Hämeenlinnan osastot, jotka jakoivat kustannuksia kanssamme 8.3.2022 Kansainvälisen Naistenpäivän ”Menestystä innovaatioilla” -webinaarissa, josta linkki YouTube- taltiointiin TAPAHTUMA -sivulla.
 • Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK, jonka tiloissa toteutimme em. tapahtuman ja jonka tekninen tuki toteutti webinaarin loistavalla ammattitaidolla (ks. TAPAHTUMA-välilehti).
 • Vantaan kaupungin Naistenpäivän tapahtuma 8.3.2023: Kohti tasa-arvoisempaa tulevaisuutta: Naistenpäivänä Vantaalla edistetään tasa-arvoa ja naisten keksijärohkeutta (keksijänäyttely)
 • Tuottaja Nanna Tulikoura (Madventures), joka järjesti hallituksemme jäsenten haastattelut Tervo&Halme tosisuomalaisuutta etsimässä -ohjelmasarjaan, mikä julkaistiin kevät-kesällä 2023
 • Tekniikan museo Helsingin Viikissä, jossa toteutetaan vuoden 2024 Menestystä Innovaatioilla -seminaari.
 • Patentti- ja Rekisterihallitus toimii kanssamme yhteistyössä 2024 kansainvälisen naistenpäivän näyttelyssä ja seminaarissa